Seminar: Improving Water and Nutrient Use Efficiency of Sandy Soils of Central Vietnam

31
         Sáng nay, thứ 3 ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại nhà Đa chức năng – Khoa Nông học đã diễn ra buổi seminar học thuật do GS. Richard Bell, Đại học Murdoch, Australia trình bày với chủ đề “Improving Water and Nutrient Use Efficiency of Sandy Soils of Central Vietnam”

        Trong buổi seminar, GS. Richard Bell đã trình bày về những vấn đề của đất cát tại vùng miền Trung Việt Nam trong đó việc sử dụng nguồn nước ngầm trong canh tác nông nghiệp tại đây. Trong bài chia sẻ của mình, GS. Richard Bell đã nêu ra những lợi ích và hạn chế của việc sử dụng nước ngầm trong canh tác nông nghiệp, từ đó trình bày giải pháp kỹ thuật tưới nước tiết kiệm và cơ hội để nhân rộng mô hình này. 

         Người quan tâm trong buổi seminar cũng đã có những trao đổi, chia sẻ rất hữu ích cùng với GS. Richard Bell về vấn đề nghiên cứu này.

Một số hình ảnh tại buổi seminar