Công ty cổ phần Lion Agrevo Thông báo tuyển dụng

52

Công ty cổ phần Lion Agrevo Tuyển dụng nhân sự:

Ưu tiên: Nam

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Khoa học cây trồng, Bảo vê thực vật,Nông học

Vị trí: Nhân viên Kỹ thuật thị trường

Khu vực: Quảng Trị, Huế, Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà

Liên hệ số điện thoại: Anh Ngô Đức Tâm – 0905170026 hoặc Website: https://lionagrevo.vn/