Đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng

86

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG, KHOA NÔNG HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ

Khoa Nông học, tiền thân là khoa Trồng trọt được thành lập cùng với thành lập Trường vào năm 1967. Hiện nay, Khoa Nông học có 3 bộ môn và 1 Trung tâm bao gồm: Bộ môn Khoa học cây trồng; Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao; Bộ môn Bảo vệ thực vật; Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Nông nghiệp. Khoa có 40 cán bộ giáo viên, trong đó có 01 Giáo sư, 05 Phó giáo sư, 13 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 13 Thạc sĩ, 01 Kỹ sư, 01 nhân viên kỹ thuật. Ngoài ra, Khoa còn có 3 giảng viên kiêm nhiệm với 01 Giáo sư , 01 Phó giáo sư và 01 Tiến sĩ.

Về đào tạo đại học, Khoa Nông học được phép đào tạo ở bậc đại học gồm 7 ngành và 1 chuyên ngành. Bao gồm: 1) Khoa học cây trồng; 2) Bảo vệ thực vật; 3) Nông học; 4) Công nghệ Rau-Hoa-Quả và Cảnh Quan; 6) Sinh học ứng dụng; 7) Nông nghiệp công nghệ cao và 8) Chuyên ngành Công nghệ sản xuất và Chọn tạo giống cây trồng thuộc ngành Khoa học cây trồng. Ngoài ra, Khoa Nông học được phép đào tạo ở bậc liên thông cao đẳng lên đại học gồm 1 ngành Khoa học cây trồng. Về đào tạo sau đại học, Khoa Nông học hiện thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ của hai ngành là Khoa học cây trồng và Bảo vệ thực vật ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Khoa Nông học đã và đang đào tạo 55 khóa sinh viên đại học ngành Khoa học cây trồng (trước đây là Trồng trọt) cho hơn 4.000 kỹ sư, 27 khóa thạc sĩ Khoa học cây trồng với hơn 400 thạc sĩ đã tốt nghiệp. Hiện nay, Khoa đang quản lý 400 SV đại học, quy mô tuyển sinh hàng năm 100 – 200 sinh viên cho 5 ngành đào tạo đại học, hàng năm có từ 40 – 50 học viên cao học ngành Khoa học cây trồng và Bảo vệ thực vật. Đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng là một điểm mạnh tại Khoa trong thời gian qua, hàng năm có khoảng 3 – 5 nghiên cứu sinh ngành Khoa học cây trồng theo học tại Khoa.

Về nghiên cứu khoa học, trong gần 55 năm qua, Khoa Nông học đã có trên 500 công trình được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Đã thực hiện hàng trăm đề tài cấp trường, cấp Đại học Huế, cấp Bộ, Nafosted, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, huyện quản lý (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Nghệ An và các tỉnh Tây Nguyên), và đã triển khai nghiên cứu thành công hàng chục đề tài cấp nhà nước, đề tài nhánh cấp nhà nước, nghị định thư. Nhiều công trình nghiên cứu đạt giải cao trong Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và sáng tạo Khoa học công nghệ cấp Quốc Gia (VIFOTEC) và nhiều sản phẩm khoa học đã được chuyển giao.

Trong suốt 55 năm qua, Khoa Nông học đã vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cây trồng và được xã hội đánh giá cao.

Việc tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng của Khoa Nông học sẽ giúp Nhà trường, Khoa tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của chương trình đào tạo góp phần xây dựng triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo theo hướng cao hơn, là điều kiện cần thiết để Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ xã hội khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định.