Giảng viên Trần Thị Hương Sen – Bộ môn NNCNC bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

104
Ngày 17 tháng 08 năm 2021 tại Viện tài nguyên và khoa học cây trồng, trường đại học Okayama, Nhật Bản đã diễn ra buổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của giảng viên Trần Thị Hương Sen với đề tài “Cell-Physiological study of salf tolerance in poaceae” do GS. Maki Katsuhara, trường Đại học Okayama hướng dẫn.
Một vài kết quả chính của luận án:
– Phát hiện hai aquaporins HvPIP2;8 (lúa mạch) và OsPIP2;4 (lúa gạo) là hai kênh vận chuyển vừa có chức năng vận chuyển nước và ions ở màng tế bào, và là 2 kênh duy nhất có thể vận chuyển ions trong họ PIP (Plasma Intrinsic Protein) aquaporin của lúa mạch và lúa gạo.
– Kênh HvPIP2;8 và OsPIP2;4 vận chuyển Na+ và K+ với đặc tính khác nhau, không vận chuyển Cs+ và Li+. Sự vận chuyển ions bị ức chế bởi các ions hóa trị 2 như Ca2+, Cd2+, Ba2+ và Mg2+.
– Phát hiện cơ chế vận chuyển các phân tử nước khác cơ chế vận chuyển ions thông qua đặc tính cấu trúc của aquaporin HvPIP2;8 và OsPIP2;4 ở màng tế bào.

Giảng viên Trần Thị Hương Sen bảo vệ luận án Tiến sĩ trước Hội đồng