Thầy Trần Đăng Khoa, giảng viên Bộ môn NNCNC bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

58

Ngày 11 tháng 06 năm 2021 tại trường Đại học South Bohemia, Cộng hòa Séc đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Đăng Khoa – giảng viên của Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao, Khoa Nông học.

Với đề tài nghiên cứu: “Research on the agronomic and quality characteristics of modern wheat varieties in organic farming” do PGS.TS. Petr Konvalina, Đại học South Bohemia hướng dẫn, Thầy Trần Đăng Khoa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. 

Hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Thầy Trần Đăng Khoa và Hội động bảo vệ luận án Tiến sĩ