Thông báo tuyển sinh học bổng tại Lào và Campuchia

126

Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện trân trọng gửi thông tin về Học bổng Campuchia, Lào để chuyển tiếp tới CBGV và SV quan tâm

Hồ sơ ứng tuyển nộp về Ban KHCN&QHQT (Đại học Huế) trước ngày 26/7/2020.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.