Công ty Huy Long An – Mỹ Bình tập huấn kỹ thuật cho sinh viên và tuyển dụng kỹ sư Nông nghiệp

166

Chiều ngày 12/6/2020, tại Khoa Nông học. Anh Võ Quang Thuận, giám đốc kỹ thuật công ty Huy Long An – Mỹ Bình đã tập huấn cho các bạn sinh viên K51 chuẩn bị đi Thao tác nghề và Thực tế nghề tại 4 farm Long An, Tây Ninh, Bình Dương và Lâm Đồng với 34 bạn tham gia.

Anh Võ Quang Thuận đã tập huấn kỹ thuật trồng chuối xuất khẩu và giới thiệu các lĩnh vực hoạt động của công ty.

Bên cạnh đó thầy giáo Lê Khắc Phúc đã tập huấn kỹ thuật sản xuất chuối theo tiêu chuẩn VietGAP TCVN11892-1:2017. Và hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng, đánh giá nội bộ  VietGAP.

Cũng trong dịp này, Công ty Huy Long An – Mỹ Bình tuyển dụng 10 kỹ sư Nông nghiệp. Thời gian phỏng vấn lúc 8h00 ngày 13/6/2020 tại gian hàng của Công ty Huy Long An – Mỹ Bình, tại khu vực tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Số 102 Phùng Hưng, TP. Huế.

Một số hình ảnh tập huấn