Anh Hồ Hữu Hải, giám đốc công Ty CP Hóa Sinh Hồ Vy hỗ trợ học tập cho sinh viên khoa Nông học

217

Tháng 09/2021, Khoa Nông học đã nhận được sự hỗ trợ học tập của Anh Hồ Hữu Hải, giám đốc Công ty CP Hóa sinh Hồ Vy dành cho 2 bạn sinh viên: Nguyễn Tấn Bình – lớp BVTV52 với tổng số tiền 10.000.000 đồng và Huỳnh Thị Nga – lớp KHCT53 với tổng số tiền 22.000.000 đồng (mỗi bạn sinh viên sẽ nhận 1.000.000 đồng/tháng tính từ tháng 09/2021 đến khi kết thúc chương trình học tại Trường).

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Anh Hồ Hữu Hải đến các bạn sinh viên và Khoa Nông học. Công ty CP Hóa sinh Hồ Vy là một trong những địa chỉ tuyển dụng các bạn sinh viên Khoa Nông học sau khi ra trường. 

Một số hình ảnh của Công ty và Sinh viên Khoa sau khi tốt nghiệp làm việc tại đây.