Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy toàn quốc lần thứ V

120

 

 

Với 185 đề tài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu có 112 đề tài nghiên cứu được chọn báo cáo tại 5 tiểu ban chuyên môn của Hội nghị. Trong đó, trường Đại học Nông Lâm Huế có 23 công trình nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu Hội nghị và chọn 04 công trình nghiên cứu tiêu biểu của cán bộ giáo viên trẻ và sinh viên tham gia báo cáo tại Hội nghị. Kết quả trường Đại học Nông Lâm Huế đạt được như sau: 01 giải nhì và 01 giải ba.

Hội nghị là dịp nhằm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm NCKH của sinh viên và cán bộ trẻ từ các trường; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên và cán bộ tham gia các phong trào học tập, các hoạt động xã hội, từ đó thúc đẩy phong trào NCKH ở các trường phát triển hơn.

Được biết, Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy toàn quốc lần thứ VI, năm 2013 sẽ do trường Đại học Tây Nguyên đăng cai tổ chức.

 

Dương Văn Thành