Tập đoàn Lộc trời tuyển dụng 200 nhân sự

Tập đoàn Lộc trời tuyển dụng 200 nhân sự, thông tin chi tiết kèm theo!

TS. Trịnh Thị Sen

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/862      

Chuyên ngành Bảo vệ thực vật

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Bảo vệ thực vật

Lý lịch khoa học TS. Trần Thị Hoàng Đông

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2668      

Lý lịch khoa học ThS. Nguyễn Thị Giang

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3499          

NCS. Phạm Lê Hoàng

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/945

Thông báo cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông...

tA Mẫu HUAF-KN1_Phiếu đăng ký và thuyết minh ý tưởng Mẫu HUAF-KN2_Thuyết trình ý tưởng

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Nông học Nhiệm kỳ...

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học...

Giao lưu bóng chuyền sinh viên giữa Khoa Nông học và Khoa Công nghệ...

Chiều ngày 26/10/2020, nhân dịp Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến làm việc...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM