Thông tin bộ môn Cây trồng

0
70

BỘ MÔN CÂY TRỒNG 

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Năm thành lập: 1967

– Bộ môn cây trồng Trường Đại học Nông lâm Huế được thành lập ngay từ những ngày đầu của trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc với tên gọi là Bộ môn cây cây công nghiệp, Bộ môn cây lương thực.

– Tại Huế năm 1975 sau khi thành lập Trường Trung cấp Nông nghiệp thì có bộ môn Cây ăn quả.

– Từ năm 1967 – 1969

Trưởng bộ môn: Thầy Hoàng Đức Phương

– Từ năm 1970 – 1974

Trưởng bộ môn: Thầy Tống Văn Mỹ

– Từ năm 1975 – 1979

Trưởng bộ môn: Thầy Lê Minh Xuân

– Từ năm 1980 – 1982

Trưởng bộ môn: Thầy Trần Văn Sơn

Đến tháng 8/1983 Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc sát nhập với Trường Cao đẳng nông nghiệp Huế đã ra đời Bộ môn cây công nghiệp và Bộ môn cây lương thực.

+ Bộ môn cây công nghiệp tiếp tục giảng dạy cây công nghiệp, cây ăn quả và một số cây làm thuốc.

+ Bộ môn cây lương thực giảng dạy các cây lương thực.

– Từ năm 1983 – 1984

Trưởng bộ môn cây lương thực: Cô Mai Thị Bích Hồng

– Từ 1984 – 1987

Trưởng bộ môn cây lương thực: Cô Đinh Thị Quỳnh Tương

Phó bộ môn cây công nghiệp: Thầy Dương Phước Thắng

– Từ 1987 – 1990

Trưởng bộ môn cây công nghiệp: Thầy Hoàng Đức Phương

Phó bộ môn cây công nghiệp: Thầy Đinh Xuân Đức

Trưởng bộ môn cây lương thực: Cô Đinh Thị Quỳnh Tương

– Từ 1990 – 1996

Trưởng bộ môn cây công nghiệp: Thầy Hoàng Đức Phương

Phó bộ môn cây công nghiệp: Thầy Đinh Xuân Đức

Trưởng bộ môn cây lương thực: Cô Nguyễn Thị Phương Thảo

– Năm 1997 sát nhập 2 Bộ môn cây công nghiệp và Bộ môn cây lương thực thành Bộ môn cây trồng trực thuộc khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm Huế.

– Từ 1997 – 2009

Trưởng bộ môn: Thầy Đinh Xuân Đức

Phó bộ môn: Thầy Lê Thiếu Kỳ

Phó bộ môn: Thầy Nguyễn Hữu Hòa

– Từ 2010 – 2017

Trưởng bộ môn: Thầy Nguyễn Hữu Hòa

– Từ 2017 – nay

Trưởng bộ môn: Cô Trịnh Thị Sen

II. Đội ngũ cán bộ giáo viên

Hiện nay Bộ môn gồm có 7 giáo viên và 1 nghiên cứu viên

1. TS Trịnh Thị Sen – Trưởng bộ môn

2. ThS Bùi Xuân Tín

3. TS Hoàng Kim Toản

4. ThS Nguyễn Hồ Lam

5. ThS Phạm Lê Hoàng

6. ThS Lê Văn Chánh

7. NCV.KS Hoàng Trọng Kháng

III. Các môn học đảm nhận

Bộ môn đảm nhận các môn học sau

– Cây công nghiệp dài ngày

– Cây công nghiệp ngắn ngày

– Cây lương thực

Ngoài ra còn dạy một số môn học như: Nguyên lý kỹ thuật trồng trọt, Cây trồng chuyên khoa cho một số lớp ngoài ngành, cho trường Đại học Kinh tế Huế và các lớp sư phạm kỹ thuật nông lâm cả trường Đại học Sư phạm Huế. Giảng dạy môn cây công nghiệp cho hệ cao học tại trường.

Hướng dẫn rèn luyện tay nghề và thực tập giáo trình cho các lớp thuộc ngành trồng trọt và nông học

IV. Thành tích nổi bật

* Nghiên cứu khoa học

– Bộ môn chủ trì 4 đề tài cấp Bộ:

+ Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả trồng mía trên đất đồi Thừa Thiên Huế. Năm 2001.

+ Nghiên cứu giống lúa chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái Tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2003.

+ Điều tra tình hình sâu bệnh và hiệu quả trồng tiêu tại Quảng Bình. Năm 2002.

+ Di Thực cây bông luồi trên đất đồi và cát nội đồng của Tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Ngoài ra còn tham gia các đề tài liên kết

+ Đề tài sắn (liên kết) CIAT.

+ Tham gia đề tài Quản lý nguồn tài nguyên vùng đồi núi dựa vào cộng đồng từ 1998 đến nay.

+ Điều tra hiện trạng sản xuất trồng trọt Nông hộ ở Quảng Bình của dự án bảo tồn và phát triển tài nguyên Nông nghiệp (ARCD).

+ Điều tra, đánh giá và đề xuất hướng tuyển chọn cây kinh tế vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình.

– Chủ trì đề tài cấp trường như tạo giống lạc bằng phương pháp đột biến, so sánh giống sắn, khoai lang, lúa cạn, nghiên cứu tỷ lệ NPK thích hợp cho mía, quản lý và theo dõi các tập đoàn cây mía, cây đậu tương và cây lạc.

– Tham gia triển khai các dự án phát triển nông thôn tại nhiều xã của Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung.

* Giáo trình:

Bộ môn đã viết 2 giáo trình chuyên ngành là: Cây công nghiệp và cây lương thực – Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, năm 2002.

Nghiên cứu khoa học của sinh viên: Bộ môn đã hướng dẫn hàng chục nhóm nghiên cứu khoa học của sinh viên, các nhóm đều đạt kết quả tốt.

* Khen thưởng

– Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1992.

– Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2002.

– Bộ môn xuất sắc cấp trường từ 2000 đến 2005.

– Năm 2002 được nhà trường cấp giấy khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm đổi mới.

– Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2005 – 2006.

Về cá nhân:

– Huân chương lao động hạng Ba: 1 người

– Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1992: 1 người

– Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2004: 1 người

– Giáo viên dạy giỏi hàng năm: 4 giáo viên, 1 chiến sĩ thi đua từ năm 2000 đến 2005

– Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2005 – 2006: 1 ngươi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here